Rzecznik apeluje do władz Warszawy o stworzenie konkretnych programów pomocowych, które pomogą lokatorom w wyjściu z długów, zwłaszcza że jednym z powodów pogłębienia zadłużenia było stosowanie niezgodnych z prawem zasad naliczania odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali komunalnych.

"Osoby zadłużone wiedzą, że zasady obliczania odszkodowań były niezgodne z prawem. Wywołuje to w nich poczucie krzywdy i osłabia motywację do spłaty zadłużenia. Rzecznik podkreśla, że w wielu przypadkach miasto nie egzekwowało długu i obecnie stał się on praktycznie nieściągalny. Jednak nadal argumentem podawanym przy odmowie pomocy w uregulowaniu sytuacji prawnej związanej z mieszkaniem wskazywane jest zadłużenie, na które w znacznej części składa się odszkodowanie ustalone według zasad niezgodnych z ustawą o ochronie praw lokatorów." - podkreśla RPO. Proponuje przeliczanie wysokości odszkodowań według stawek czynszowych bądź też zastosowanie innych form pomocy osobom zadłużonym.