Będzie dodatkowe wsparcie dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych

Administracja publiczna Finanse

Sejm uchwalił w środę przepisy, które przyznają osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego. Wyniesie ono trzy tysiące złotych. Za ustawą z poprawkami opowiedziało się 437 posłów, nikt nie był przeciw, 3 posłów wstrzymało się od głosu.

17.11.2021

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na przyszły rok

Finanse publiczne Administracja publiczna

Sejm uchwalił w środę ustawę okołobudżetową na 2022 r. Ma ona bezpośredni związek z przyszłoroczną ustawą budżetową. Za ustawą głosowało 230 posłów, przeciw było 205, nikt się nie wstrzymał od głosowania. Sejm wprowadził także poprawki rekomendowane przez Komisję Finansów Publicznych, które zostały zgłoszone podczas drugiego czytania ustawy.

17.11.2021

Gmina nie musi dostarczać wody w miejsca, w których nie ma sieci wodociągowej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Z przepisów prawa nie można wyprowadzić obowiązku gminy do budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. Nie można też uznać, że właścicielom nieruchomości przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania sieci. Jeśli więc nie ma warunków dla realizacji obowiązku zapewnienia dostaw wody, to gmina nie musi jej dostarczać w inny sposób. 

17.11.2021

Prof. Pietraś: Polska powinna uruchomić art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

Administracja publiczna

Skoro korzystaliśmy już z art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w sytuacji zagrożeń istniejących setki kilometrów od granic Polski, podczas aneksji Krymu i działań Rosji w 2014 roku, to tym bardziej powinniśmy uruchomić ten artykuł w sytuacji, która dotyczy bezpośrednio granicy Polski. Nasz rząd powinien dążyć do umiędzynarodowienia obecnego kryzysu na granicy z Białorusią.

17.11.2021

Ukarani za naruszenie lockdownu z dużą szansą na odzyskanie pieniędzy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus

Przedsiębiorcy, którzy naruszyli zakazy wprowadzone w związku z COVID-19 i nie odwołali się od nałożonych na nich kar, mają szansę na odzyskanie pieniędzy. Sądy administracyjne uznają bowiem, że podstawa ich ukarania została wprowadzona z naruszeniem prawa. Jeśli ten trend się utrzyma, będą mogli wystąpić o stwierdzenie nieważności niekorzystnych dla nich decyzji.

17.11.2021

Prezydent podpisał: Agencja Mienia Wojskowego zajmie się promocją armii

Administracja publiczna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Nowela rozszerza zakres zadań własnych Agencji Mienia Wojskowego, który zostanie uzupełniony o organizację przedsięwzięć związanych z promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pokazów lotniczych.

16.11.2021

Dubois i Stępiński: Strażnik prawa namawia do obywatelskiego nieposłuszeństwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Minister sprawiedliwości nawołujący narodowców do nieposłuszeństwa obywatelskiego sprawia wrażenie jakby nie rozumiał istoty tego terminu. A jest to działanie obywateli, którzy w proteście przeciwko polityce rządzących decydują się na świadome naruszenie prawa wiedząc, że czeka ich za to kara. Jak więc przedstawiciel władzy może nawoływać do protestu wobec tej władzy?

16.11.2021

TSUE: Automatyczne odrzucenie wniosku o azyl sprzeczne z prawem UE

Administracja publiczna Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził w ogłoszonym we wtorek wyroku w sprawie przeciwko Węgrom, że automatyczne odrzucenie wniosku o azyl migranta, który przybył z bezpiecznego kraju, jest niezgodne z prawem Unii. Zdaniem Trybunału niedopuszczalne jest też karanie organizacji pozarządowych wspierajacych migrantów w staraniach o ochronę międzynarodową.

16.11.2021

MF nagradza zasłużonych dla finansów publicznych

Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna

W poniedziałek w resorcie finansów wyróżniono 39 osób. Dostały specjalne odznaki „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”. Wręczył je minister finansów Tadeusz Kościński. Odznaki honorowe otrzymały osoby z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), specjaliści z zakresu legislacji podatkowej, budżetu, urzędów skarbowych, samorządowcy oraz osoby wskazane przez wojewodów.

16.11.2021

Podatnicy chętnie rezerwują terminy wizyt w urzędach skarbowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

We wtorek, 16 listopada, mija rok od uruchomienia usługi rezerwacji wizyt w urzędzie skarbowym. W ten sposób umówiono już 4 mln 753 tys. wizyt. Miesięcznie to 400 tys. wizyt, a średni czas obsługi podatnika wynosi 14 minut. Takie dane podało serwisowi Prawo.pl Ministerstwo Finansów.

16.11.2021

Publiczne witryny wciąż nieprzyjazne dla niepełnosprawnych

Administracja publiczna Nowe technologie

Ministerstwo cyfryzacji zapowiada, że pod koniec listopada 2021 r. przeanalizuje deklaracje dostępności wybranych stron internetowych podmiotów publicznych. To potrzebne, bo obecnie tylko połowa z nich spełnia minimalne wymagania. Jednocześnie resort chce znowelizować przepisy ustawy o dostępności cyfrowej, aby usunąć niejednoznaczne zapisy, i takie, których nie można wyegzekwować.

15.11.2021

Nowa ustawa dopuści dziennikarzy do strefy przygranicznej

Administracja publiczna

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zapowiedział, że przygotowywana ustawa w sprawie strefy przygranicznej uwzględni prawo do wykonywania zawodu i przekazywania informacji przez dziennikarzy. Będą oni mogli tam przebywać na zasadach określonych przez Straż Graniczną, a z tej możliwości będą mogły korzystać redakcje mediów o zasięgu ogólnopolskim.

13.11.2021

Spór o Łysiec, czyli niebezpieczna zmiana granic parku narodowego

Środowisko Administracja publiczna

Czy można okroić park narodowy z cennych przyrodniczo terenów, a w zamian dać mu grunty o mniejszym znaczeniu dla przyrody? To właśnie robi Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, ale pod względem prawnym sytuacja jest bardzo niejednoznaczna. Zdaniem organizacji ekologicznych przeprowadzenie tej operacji będzie niebezpiecznym precedensem.

13.11.2021

Dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce - niełatwa legalizacja

Administracja publiczna

Dziecko cudzoziemców urodzone na terytorium RP otrzymuje akt urodzenia. Nie powoduje to jednak automatycznej legalizacji jego pobytu w Polsce. Rodzice małoletniego w zależności od swojego statusu pobytu powinni również uregulować kwestię pobytu dziecka - pisze Karol Wysocki z JP Business Law Firm. Urodzenie w Polsce nie powoduje również automatycznego nabycia polskiego obywatelstwa.

13.11.2021

Jest projekt w sprawie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej

Administracja publiczna

Rząd pracuje nad projektem, umożliwiającym wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. To rozwiązanie ma zastąpić ograniczenia obowiązujące obecnie w ramach stanu wyjątkowego. Rząd chce również, by funkcjonariusze Straży Granicznej mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

12.11.2021

Rząd: Jan Kanthak został wiceministrem aktywów państwowych

Administracja publiczna

Jan Kanthak został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku został wybrany do Sejmu IX kadencji w okręgu lubelskim. Zasiada w sejmowych Komisjach Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych. Wcześniej był m.in. rzecznikiem Ministerstwa Sprawiedliwości.

12.11.2021

Nowe przepisy mają ułatwić nabór do Służby Ochrony Państwa

Administracja publiczna

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zwiększyć liczbę funkcjonariuszy w Służbie Ochrony Państwa. W tym celu planuje przyśpieszyć procedury przyjmowania nowych osób do tej służby. Zmiany są ściśle związane z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej.

12.11.2021

Starostowie stracą częściowy nadzór na stacjami kontroli pojazdów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Transport

Ministerstwo Infrastruktury chce odebrać starostom nadzór nad procesem badania technicznego przez stacje kontroli pojazdów i przekazać go Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Samorządowcy wskazują, że problemem jest brak w projekcie jasnego podziału kompetencji między starostami a TDT.

12.11.2021

RPO: Tylko referendum może zdecydować o wystąpieniu z UE

Administracja publiczna

Ewentualna zgoda na decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej powinna być wyrażona tak jak przy wstępowaniu do niej - w trybie kwalifikowanym. Powinno to być zatem albo przyjęcie odpowiedniej ustawy kwalifikowaną większością głosów, albo – co z punktu widzenia poszanowania zasady suwerenności Narodu wydaje się najbardziej pożądane – podjęcie decyzji w ogólnokrajowym referendum.

11.11.2021

Orzeł w godle Rzeczypospolitej Polskiej musi mieć koronę, ale jaką?

Administracja publiczna

W związku z projektem nowej ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, ponownie powstał spór o to, jak ma wyglądać wizerunek orła białego w godle państwowym. Minister kultury i dziedzictwa narodowego proponuje tylko drobną korektę w orlej koronie. Resort sprawiedliwości domaga się korony zamkniętej i przywrócenia na niej krzyża. Ale kontrowersji jest więcej i dotyczą nie tylko godła.

11.11.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski