Ministerstwo Finansów, odpowiadając na niedawną interpelację poselską nr 34824, wskazało, że nagrody przyznawane są zarówno pracownikom, jak i funkcjonariuszom pracującym w resorcie. Chodziło o okres od początku 2018 roku do 11 sierpnia 2022 r. Okazuje się, że łączna wysokość nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, przyznanych pracownikom MF, wyniosła odpowiednio:

  • w 2018 r. – 53 137 351,32 zł,
  • w 2019 r. – 54 113 461,20 zł,
  • w 2020 r. – 744 656 zł,
  • w 2021 r. – 42 219 516 zł,
  • od 1 stycznia do 11 sierpnia 2022 r. – 23 088 786,61 zł.

Łączna wartość nagród przyznanych funkcjonariuszom była nieco niższa. Ich kwoty kształtowały się następująco:

  • w 2018 r. – 4 775 434,63 zł,
  • w 2019 r. – 6 280 817,89 zł,
  • w 2020 r. – 142 000 zł,
  • w 2021 r. – 4 755 197 zł,
  • od 1 stycznia do 11 sierpnia 2022 r. – 2 404 714 zł.

 

Sprawdź w LEX: Księgowość - o czym warto pamiętać we wrześniu? >>>

Sprawdź też: Nowoczesne narzędzia w księgowości - zobacz raport z badania! >>>

Nagrody za stworzenie Polskiego Ładu i wyższe wpływy budżetowe

- Informacje o nagrodach przekazane przez Ministerstwo Finansów są wręcz druzgocące. Rok 2022 r. to nie tylko szalejąca inflacja i rosnące raty kredytów, ale także okres największego chaosu podatkowego od wielu lat. Polski Ład, który doczekał się już kilkuset poprawek i zmian, niejasne przepisy, bałagan legislacyjny i interpretacyjny, fatalna komunikacja z podatnikami i słynna już „historyczna obniżka podatków”  czyli wzrost obciążeń publicznoprawnych (które miały spadać) – tak w skrócie możemy opisać poczynania Ministerstwa Finansów w obecnym roku – zwraca uwagę Marcin Zarzycki, adwokat, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii LTCA.

Zobacz również: Polski Ład to nie jedyne wyzwanie dla firm i księgowych >>

Sprawdź w LEX: Raport zmian prawa podatkowego - I półrocze 2022 r. >>>

- Jak widać, nie przeszkadzało to jednak w przyznaniu łącznie blisko 25 mln zł nagród „za szczególne osiągnięcia” dla urzędników i funkcjonariuszy ministerstwa (a mamy dopiero sierpień, więc kwoty na koniec roku mogą być wyższe…) – zauważa nasz rozmówca.

Ktoś mógłby zadać pytanie – ale za co te nagrody? Zdaniem Marcina Zarzyckiego, odpowiedź znajdziemy zarówno w najnowszych danych o dochodach budżetu państwa, jak i projekcie budżetu na 2023 r.

Z danych opublikowanych przez MF, wynika bowiem, że w okresie styczeń – lipiec 2022 r. dochody państwa wzrosły o blisko 37,2 mld zł, z czego wpływy z CIT powiększyły się o 14,6 mld zł, wpływy z VAT o 12 mld zł, a wpływy z PIT o 5 mld zł. Projekt budżetu na 2023 r. zakłada natomiast m.in. wzrost dochodów z PIT na poziomie 15 mld zł.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenia pracowników instytucji publicznych jako przedmiot informacji publicznej - LINIA ORZECZNICZA >

- Patrząc na wyniki można wprost stwierdzić, że te nagrody urzędnikom się po prostu należały, albowiem realizują oni swoje główne zadania, czyli zapewnienie stałego wzrostu dochodów z podatków. Pozostaje jednak pewien niesmak, albowiem wszystko to odbywa się kosztem podatników i przedsiębiorców, którzy nie tylko nie mogą liczyć na nagrody, ale muszą dodatkowo mierzyć się z kryzysem i inflacją oraz coraz wyższymi i bardziej niejasnymi podatkami, które miały być najniższe w historii – komentuje Marcin Zarzycki.

NARZĘDZIA KSIĘGOWEGO w LEX:

 

Polski Ład – przykład źle tworzonego prawa

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi zwraca uwagę, że premie za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dotyczą także lat 2021-22. Jego zdaniem, odnieść można wrażenie, że głównym powodem przyznania premii było zaangażowanie w prace nad kolejnymi wersjami Polskiego Ładu. Trudno jednak ocenić, czy faktycznie tak było, zdając sobie sprawę z tego, że ministerstwo zaangażowane było też w prace nad innymi pakietami podatkowymi, w tym z zakresu VAT, oraz wiedząc, że sprawy podatkowe to jedynie wycinek zainteresowania MF.

Zobacz również: Łagowski: Polski Ład, czyli jak złe prawo stało się jeszcze gorsze >>

- Zakładając, że przynajmniej część premii była przyznana za prace nad Polskim Ładem, wiadomość ta może budzić w pierwszej chwili dezaprobatę. Przedsiębiorcy negatywnie oceniali ten pakiet podatkowy, krytykując duży zakres zmian, ich niedopracowanie oraz krótki czas na przygotowanie się. Wszyscy pamiętamy, jakie zamieszanie wywołało wejście w życie Polskiego Ładu w styczniu tego roku oraz zamieszanie związane z naprędce wdrażanymi nowymi regulacjami, które miały naprawiać popełnione błędy. Przedsiębiorcy, księgowi i kadrowi będą negatywnie wspominać styczeń 2022 roku przez wiele następnych lat – podkreśla Arkadiusz Łagowski.

Sprawdź w LEX: Polski Ład 2.0 - przewodnik po zmianach >>>

 


Z drugiej jednak strony, zdaniem naszego rozmówcy, należy też pamiętać, że szybkie tempo prac nad Polskim Ładem, co doprowadziło do jego niedopracowania, było przede wszystkim efektem podjętych decyzji politycznych, na co szeregowi pracownicy MF nie mieli wpływu. Dodatkowo wiele opracowanych rozwiązań zostało zmienionych w Sejmie, gdzie podczas prac dodano przykładowo mechanizm tzw. ulgi dla klasy średniej. Ta zmiana wymusiła kolejne i cała konstrukcja zaczęła przewracać się jak kostki domina. Wymagało to kolejnych zmian i pogłębiało zamieszanie. - Finalnie jednak wiele rozwiązań poprawiono w ramach tzw. Polskiego Ładu 2.0. Opracowano też kolejny pakiet zwany Polskim Ładem 3.0, który najprawdopodobniej wejdzie w życie od nowego roku. Uwzględnia on wiele uwag przedsiębiorców i generalnie wprowadza dużo lepsze rozwiązania niż pierwotne – zauważa Arkadiusz Łagowski.

Czytaj w LEX: Wpływ zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych na dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Ujęcie historyczne oraz prognostyczne >>>

Czytaj w LEX: Korupcja jako przyczyna dysfunkcji w sektorze publicznym >>>