Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Najważniejsze rozwiązania

  • Zgodnie z umową podpisaną w 2020 r., obywatele Polski zachowają prawa wyborcze w wyborach samorządowych, analogiczne do tych, które posiadali do momentu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej – co nastąpiło 31 stycznia 2020 r.
  • Z kolei obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy legalnie zamieszkują w Polsce, utrzymają, na podstawie ustawy, czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin. Dotyczy to także czynnego prawa wyborczego w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jakie posiadali oni do momentu Brexitu.  
  • Oznacza to, że obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będą mogli uczestniczyć w wyborach rad gminy (zarówno w czynny, jak i w bierny sposób) oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (czynne prawo wyborcze), na takich samych zasadach, jak obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi. 

Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem wejścia w życie Umowy między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego państwa zamieszkujących na terytorium drugiego państwa, podpisanej w Warszawie 29 maja 2020 r.

Czytaj: Brexit to zamknięcie granic, trudniejszy obrót handlowy i prawny>>