Sąd okręgowy w Olsztynie stwierdził w środę nieważność wyborów do rady miasta w Jezioranach...
PAP
07.01.2015
Samorząd terytorialny
Władze Łodzi zaprosiły mieszkańców do konsultowania projektu polityki społecznej 2020+. Tematem...
PAP
07.01.2015
Samorząd terytorialny
Ponad 460 tys. zł oszczędności rocznie ma przynieść zmiana lokalizacji wydziałów Urzędu Miasta w...
PAP
07.01.2015
Samorząd terytorialny
Szybka Kolej Miejska w Warszawie podpisała kontrakt ze spółką Trakcja PRKiI na modernizację...
Magdalena Sowula
07.01.2015
Zamówienia publiczne
Do wprowadzenia inteligentnych technologii miejskich przymierza się aż trzy czwarte samorządów....
Inny
07.01.2015
Samorząd terytorialny
Sąd Okręgowy w Olsztynie unieważnił w środę wybory do rady miejskiej Pisza w okręgu wyborczym nr 8,...
PAP
07.01.2015
Samorząd terytorialny
Czy zamawiający może żądać od podmiotu trzeciego oświadczenia, z którego wynikać będzie ponoszenie...
Magdalena Sowula
07.01.2015
Zamówienia publiczne
W wielu podlaskich szkołach nie ma w środę lekcji, w południowo-wschodniej części regionu nieczynna...
PAP
07.01.2015
Samorząd terytorialny
Spółka Infomex dostarczy sprzęt komputerowy dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Wartość kontraktu...
Magdalena Sowula
07.01.2015
Zamówienia publiczne
Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
Jakub H. Szlachetko
07.01.2015
Samorząd terytorialny
Blisko 37,5 mln zł kar umownych i odszkodowania, wraz z ustawowymi odsetkami, ma zapłacić miastu...
PAP
07.01.2015
Zamówienia publiczne
Konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego to wyzwanie dla UKE, ponieważ jest on precedensem w UE...
PAP
07.01.2015
Zamówienia publiczne
Czy starosta może dokonać przekwalifikowania gruntu na Ls po dokonaniu ponownej oceny udatności,...
Janusz Jerzy
07.01.2015
Samorząd terytorialny
Przedsiębiorca wykonujący regularny międzynarodowy przewóz osób nie ma obowiązku stosowania...
Anna Dudrewicz
07.01.2015
Samorząd terytorialny
Blisko 37,5 mln zł kar umownych i odszkodowania, wraz z ustawowymi odsetkami, ma zapłacić miastu...
PAP
06.01.2015
Samorząd terytorialny
Wskazanie przez zamawiającego konkretnej, granicznej daty realizacji zamówienia jest działaniem...
Magdalena Sowula
06.01.2015
Zamówienia publiczne
Spółki Suntar i Galaxy Systemy Informatyczne dostarczą drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla...
Magdalena Sowula
06.01.2015
Zamówienia publiczne
Za wał przeciwpowodziowy nie można uznać jakiegokolwiek wału, którego istnienie powoduje, że...
Anna Dudrewicz
06.01.2015
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ma zapewnić mniej biurokracji przy...
Magdalena Sowula
06.01.2015
Zamówienia publiczne
Rozszerzenie ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, zniżki w...
05.01.2015
Samorząd terytorialny
Od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 Polska wydała 319,9 mld zł, z czego...
PAP
05.01.2015
Samorząd terytorialny
Władze Łodzi chcą, aby lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy mają zaległości w opłatach czynszu,...
PAP
05.01.2015
Samorząd terytorialny
Gruntowne modernizacje dworców kolejowych, budowę linii tramwajowych, ulic i obwodnic miast,...
PAP
05.01.2015
Samorząd terytorialny
Jakie przepisy należy zastosować do określenia daty przedawnienia karalności dyscyplinarnej...
Agnieszka Sieńko
05.01.2015
Samorząd terytorialny
Uchwała dotycząca gospodarki odpadami nie może mieć jedynie postulatywnego charakteru i być...
Anna Dudrewicz
05.01.2015
Samorząd terytorialny
W najbliższym czasie Poznań ma zmienić hasło promujące miasto. Dotychczasowe, określające stolicę...
PAP
05.01.2015
Samorząd terytorialny
Wydłużono terminy składania wniosków o dopuszczenie do przetargów na budowę bloków gazowo-parowych...
Magdalena Sowula
05.01.2015
Zamówienia publiczne
Czy zamawiający ma prawo zmienić termin składania ofert w dniu ich składania? Czy takie zachowanie...
Magdalena Sowula
05.01.2015
Zamówienia publiczne
Nowe regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju kładą nacisk na...
Henryk Gawroński
05.01.2015
Samorząd terytorialny
Zarządca narodowych linii kolejowych poszukuje wykonawców studiów wykonalności dla pięciu zadań,...
Magdalena Sowula
05.01.2015
Zamówienia publiczne