Poseł Marek Polak w interpelacji do ministra środowiska wskazywał, że problem wysokości opłat i kar budzi spore emocje społeczne wynikające z przekonania, że przepisy nie dają wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta możliwości odstąpienia od kary lub dostosowania jej wysokości do sytuacji materialnej, rodzinnej i społecznej sprawcy.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie ABC Środowisko>>>