Poseł Marek Polak w interpelacji do ministra środowiska wskazywał, że problem wysokości opłat i kar budzi spore emocje społeczne wynikające z przekonania, że przepisy nie dają wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta możliwości odstąpienia od kary lub dostosowania jej wysokości do sytuacji materialnej, rodzinnej i społecznej sprawcy.

W odpowiedzi na interpelację, Janusz Zaleski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, wyjaśnił, że resort planuje wprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie sposobu obliczania opłat za usuwanie drzew lub krzewów oraz kar za ich usunięcie bez zezwolenia. Na zlecenie resortu środowiska wykonano ekspertyzę, na podstawie której przygotowany zostanie projekt założeń nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) oraz projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306). Obecnie prace nad projektem założeń są na etapie ich opracowywania przez resort.

Źródło: www.sejm.gov.pl