III Konferencja Zamówień Publicznych: Zamówienia publiczne na roboty budowlane i zamówienia informatyczne - najlepsze praktyki z zakresu planowania i kształtowania warunków umownych odbędzie się w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie koło Ostródy, w dniach 25-26 września br.

Wydarzenie kierowane jest głównie do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – zamawiających. Do udziału w konferencji zapraszamy m.in. kierowników, specjalistów w działach zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne za realizowanie procedur przetargowych jednostek sektora publicznego.

Podczas konferencji zaproszenie eksperci na konkretnych przykładach przedstawią jakich błędów uniknąć przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na IT i roboty budowlane. Przedstawione zostaną również wady i zalety poszczególnych trybów pzp oraz jakie są najczęstsze przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniach na IT i roboty budowlane. Uczestniczy zapoznają z rekomendacjami Prezesa UZP;

Podczas konferencji zostaną przedstawione zasady korzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych i najważniejsze orzeczenia KIO w sprawach zamówień publicznych.


Zamówienia dotyczące systemów informatycznych i robót budowlanych są bardzo często źródłem odwołań. Organizatorzy mają przekonanie, że udział w konferencji stanowić będzie jedyną tego rodzaju szansę, aby nie w roli przeciwnika procesowego, ale w roli słuchacza przekonać się, na czym polegają konflikty na tym polu. Praktyczne doświadczenie ekspertów specjalizujących się od lat w zamówieniach publicznych da możliwość zamawiającym dowiedzenia się jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych.


Koordynator merytoryczny konferencji:
Ewa Wiktorowska, Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., lider udostępniania informacji prawnej, wydawca modułu LEX Zamówienia Publiczne

Więcej informacji na stronie www.lex.pl/zamowieniapubliczne