Zastosowanie środka o charakterze restrykcyjnym wobec radnego, w postaci upomnienia czy nagany,...
Anna Dudrewicz
12.03.2015
Samorząd terytorialny
Organ prowadzący ma wpływ na sposób funkcjonowania danej szkoły lub placówki w tym poprzez...
Agata Piszko
12.03.2015
Samorząd terytorialny
Czy i w jakim zakresie gminy działają w charakterze podatnika podatku od towarów i usług przy...
Adam Bartosiewicz
12.03.2015
Samorząd terytorialny
Fundusz Dopłat jest rządowym programem wsparcia budownictwa socjalnego. Henryk Gawroński opisał jak...
Henryk Gawroński
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Usprawnienie komunikacji, rewitalizacja zaniedbanych obszarów i wdrażanie nowych technologii...
PAP
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Już ponad milion członków rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny -...
PAP
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Blisko 2,9 mld euro otrzyma Małopolska z funduszy unijnych w ramach regionalnego programu...
PAP
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Pięć firm i konsorcjów zainteresowanych jest wykonaniem wystawy stałej w Muzeum Polskiej Piosenki w...
PAP
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Na karę 5 tys. zł grzywny za fałszowanie dokumentacji przetargowej skazał krakowski sąd byłego...
PAP
11.03.2015
Samorząd terytorialny
PKP PLK rozstrzygnęły postępowanie przetargowe na modernizację kolejnego z odcinków linii kolejowej...
Magdalena Sowula
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Spółka Newag dostarczy pięć czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) Kolejom...
Magdalena Sowula
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Pieniądze z UE przeznaczone w woj. opolskim w latach 2007-2013 na tzw. kapitał ludzki podniosły...
PAP
11.03.2015
Finanse samorządów
Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty, która była najkorzystniejsza. W konsekwencji...
Magdalena Sowula
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Afera korupcyjna w PZU. Warszawska prokuratura okręgowa przedstawiła zarzuty przyjęcia korzyści...
PAP
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Opłata obciążająca daną osobę z tytułu pobytu członka rodziny w DPS nie powinna być zwiększana w...
Anna Dudrewicz
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Obowiązek zapłaty kary umownej istnieje niezależnie od poniesienia przez wierzyciela szkody, jednak...
Inny
11.03.2015
Zamówienia publiczne
Spółka prowadząca piłkarski zespół Widzewa może stracić 500 tys. zł dotacji od władz Łodzi. By tego...
PAP
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy Wrocławia zgłosili ponad 800 projektów do budżetu obywatelskiego w 2015 r. To dwukrotnie...
PAP
11.03.2015
Finanse samorządów
Starosta upoważniony został do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o...
Ewa Piętowska
11.03.2015
Samorząd terytorialny
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oświadczył, że postawienie mu zarzutów przez prokuraturę nie...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
MAC i samorządy chcą walczyć z wykluczeniem cyfrowym Polaków 50+ wykorzystując pieniądze z Programu...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
W ubiegłorocznych wyborach do sejmików wojewódzkich oddano 17,47 proc. nieważnych głosów - wynika...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Rząd dołoży 55 mln zł do remontu Mostu Łazienkowskiego, pozostałe 55 mln zł będzie dochodzić z...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Stowarzyszenie Nomada, które zarzuciło gdańskim urzędnikom złamanie prawa przy eksmisji romskiej...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Na karę 5 tys. zł grzywny za fałszowanie dokumentacji przetargowej skazał krakowski sąd byłego...
PAP
10.03.2015
Zamówienia publiczne
Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są niezgodne z...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Wojewoda mazowiecki nie wyraził zgody na czasowe zamknięcie oddziału internistycznego Mazowieckiego...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Przekazanie starostom odpowiedzialności za przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,...
PAP
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Skargi dotyczące podziału województwa na okręgi wyborcze rozpatruje komisarz wyborczy, co wyłącza...
Anna Dudrewicz
10.03.2015
Samorząd terytorialny
Minister Obrony Narodowej może zakładać i prowadzić publiczne przedszkola. Przedszkole może zostać...
Joanna Lesińska
10.03.2015
Samorząd terytorialny