„Przez najbliższe dwa dni Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie miejscem spotkania przedstawicieli społeczności lokalnych z osobami działającymi na rzecz rozwoju Polski z perspektywy całego kraju. Jestem przekonany, że to spotkanie będzie bardzo twórcze i zaowocuje konstruktywnymi dla wszystkich uczestników rozwiązaniami.

Mam nadzieję, że zechcecie Państwo wziąć aktywny udział w obradach i uczestniczyć w debacie o tym, jakie zmiany na poziomie lokalnym oraz centralnym są Polsce potrzebne, w jaki sposób je inicjować, jakimi instrumentami je wprowadzać oraz na jakich wartościach opierać” – napisał w liście do uczestników Premier Tadeusz Mazowiecki, ambasador wydarzenia.

Wyzwania, które stoją przed społecznościami lokalnymi są kluczowe dla rozwoju Polski jako całości. To właśnie małe ojczyzny są inkubatorami, z których wyrasta poczucie wspólnoty narodowej oraz patriotyzm, również ten lokalny. Są też kolebką przedsiębiorczości i zaradności. Ludzie aktywizujący te lokalne wspólnoty, animatorzy społeczni to niezwykłe przykłady osób, które potrafią skutecznie i kreatywnie przeciwstawiać się wszelkim przeciwnościom.

„Podczas debaty to właśnie oni będą proponować rozwiązania, wykorzystując swoje bogate doświadczenie i patrząc na omawiane zagadnienia z innej perspektywy niż centralna. Pozwoli to obecnym na przedstawicielom rządu i parlamentu na spojrzenie na problem od zupełnie innej strony”- powiedziała Izabela Grabowska, Naczelnik Krajowego Ośrodka EFS.

W zaplanowanych spotkaniach oprócz lokalnych liderów będą uczestniczyć przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. To oni tworzą ramy legislacyjne, w których działają później lokalni społecznicy.

„Jesteśmy pewni, że spotkanie przedstawicieli tak wielu różnych grup w nowej formule debaty pozwoli włączyć głos Polski lokalnej w kształtowanie strategii rozwoju naszego kraju” – dodała Izabela Grabowska.

Podczas Rzeczpospolitej Lokalnej uczestnicy będą opracowywać rozwiązania w takich obszarach jak m.in: integracja społeczna, edukacja, działalność organizacji społecznych, bariery i perspektywy rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym oraz ekonomia społeczna.

Efektem licznych debat i warsztatów podczas wydarzenia będą propozycje konkretnych działań, ujęte w formie szeroko dystrybuowanego (m.in. do mediów) raportu. Wypracowane propozycje rozwiązań będą mogły być wykorzystane przez uczestniczące w wydarzeniu instytucje centralne i lokalne. Organizatorzy wierzą, że ich wprowadzenie pozwoli na zdecydowaną poprawę życia społeczeństwa w wielu dziedzinach.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Ambasadorem wydarzenia jest Premier Tadeusz Mazowiecki.

Patronem medialnym wydarzenia jest m.in. Serwis Samorządowy www.samorzadlex.pl 

Zobacz więcej na stronie internetowej wydarzenia>>>