Przedstawiciele 26 podmiotów gmin, spółek, uczelni, służb przystąpili we wtorek do Łódzkiej Grupy...
PAP
27.05.2015
Zamówienia publiczne
Poczta Polska oraz PGP po zapoznaniu się z treścią specyfikacji nowego przetargu na sądowe usługi...
Magdalena Sowula
27.05.2015
Zamówienia publiczne
Mimo tego, że wartość zamówień publicznych udzielanych zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień...
Inny
27.05.2015
Zamówienia publiczne
Burmistrz nie ma obowiązku udostępnienia nagrań z posiedzeń rady, gdy sporządzany jest protokół...
Anna Dudrewicz
27.05.2015
Samorząd terytorialny
Nie istnieje przepis prawa, w myśl którego pozostawanie w bardzo trudnej sytuacji materialnej...
Anna Dudrewicz
27.05.2015
Samorząd terytorialny
W jakiej formie organ powinien odmówić nadania rygoru - postanowieniem czy decyzją? Czy powinno to...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
27.05.2015
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny uznał, że nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która zakłada m.in....
PAP
26.05.2015
Samorząd terytorialny
Przekazanie dochodu z pierwszego progu PIT (18 proc.) do samorządów (lokalny PIT), ustawowe...
PAP
26.05.2015
Samorząd terytorialny
Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił we wtorek postanowienie kieleckiego sądu okręgowego,...
PAP
26.05.2015
Samorząd terytorialny
13 samorządowców nagrodzono w konkursie Sołtys Roku 2014. Wyróżniono sołtysów, którzy są liderami...
PAP
26.05.2015
Samorząd terytorialny
Do drugiej, przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili 335...
PAP
26.05.2015
Finanse samorządów
Wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak zadeklarował we wtorek gotowość do rozmów o programach...
PAP
26.05.2015
Zamówienia publiczne
Miesięcznik Samorząd Terytorialny już po raz XII zorganizował Konkurs im. Prof. Michała Kuleszy na...
Karol Kozłowski
26.05.2015
Samorząd terytorialny
Oferta konsorcjum Contrastu, spółki z grupy Atrem, została wybrana przez Tauron Dystrybucja jako...
PAP
26.05.2015
Zamówienia publiczne
Fakt, iż wnioskodawcą jest radny, nie wyklucza możliwości ubiegania się przez niego o dane...
Anna Dudrewicz
26.05.2015
Samorząd terytorialny
GDDKiA za najkorzystniejsze w przetargu na zaprojektowanie i budowę 18,5 km odcinka drogi...
Magdalena Sowula
26.05.2015
Zamówienia publiczne
Od lat obserwujemy w samorządach gigantomanię: niekontrolowane mnożenie etatów i rozrastanie...
PAP
26.05.2015
Samorząd terytorialny
20 mln zł na budżet obywatelski w Białymstoku na 2016 rok przegłosowali w poniedziałek jednogłośnie...
PAP
26.05.2015
Finanse samorządów
Teleopieka, pomoc sąsiedzka, wsparcie medyczne i opieka wolontariuszy to elementy nowego,...
PAP
26.05.2015
Samorząd terytorialny
Chorobą samorządów jest alienacja ich władz, należy wprowadzić obowiązek aktywnego konsultowania...
PAP
26.05.2015
Samorząd terytorialny
Nowy minister sprawiedliwości chce zapytać resort administracji, czy prywatny operator obsługujący...
Magdalena Sowula
26.05.2015
Zamówienia publiczne
Prof. Jerzy Stępień uważa, że samorząd terytorialny wymaga gruntownych zmian. Jeden z twórców...
PAP
26.05.2015
Samorząd terytorialny
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzi dialog...
Inny
26.05.2015
Zamówienia publiczne
Kobiety świata i okolic to hasło IV Festiwalu Łódź Miastem Kobiet, który rozpoczął się w...
PAP
26.05.2015
Samorząd terytorialny
Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej przewiduje, iż zamawiający będzie miał prawo wystąpić z...
Magdalena Sowula
26.05.2015
Zamówienia publiczne
Oddział przedszkolny nie jest samodzielną jednostką organizacyjną. Zachowuje wprawdzie odrębności...
Agata Piszko
26.05.2015
Samorząd terytorialny
Uchwałę o likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu Stadion Śląski (WOKiS) w Chorzowie...
PAP
26.05.2015
Samorząd terytorialny
Sejmik województwa wielkopolskiego w poniedziałek udzielił zarządowi województwa absolutorium. Za...
PAP
25.05.2015
Finanse samorządów
Zarząd woj. podkarpackiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Na...
PAP
25.05.2015
Finanse samorządów
Chociaż prawie wszystkie głosy oddane w niedzielnych wyborach regionalnych i samorządowych w...
PAP
25.05.2015