Nowelizacja ustawy systemie oświaty skierowana do konsultacji społecznych

Kontrowersyjna nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakłada przede wszystkim stopniowe obniżenie wieku spełniania obowiązku szkolnego. Nieco w cieniu tej krytykowanej przez duże grono rodziców zmiany jest pomysł zmniejszenia liczebności klas I-III w szkołach podstawowych. Akt został skierowany do uzgodnień i konsultacji społecznych.

Maksymalnie 25 uczniów w klasie

Resort oświaty dąży do ograniczenia liczby uczniów w klasach szkół podstawowych. „Aby uniknąć tworzenia w szkołach podstawowych oddziałów klas I-III o zbyt dużej liczbie uczniów, od września 2014 r. sukcesywnie będzie wprowadzane o obowiązujące już w wychowaniu przedszkolnym ograniczenia maksymalnej liczby uczniów w oddziale" - czytamy w uzasadnieniu.

Już od 2014 r. klasy pierwsze szkół podstawowych będą mogły liczyć najwyżej 25 uczniów. To samo od września 2015 r. będzie dotyczyło również klas drugich, a od września 2016 r. - także trzecich. Ponadto ze względu na to, że w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 naukę w szkolę podstawowej rozpoczną dzieci sześcioletnie i siedmioletnie w szkołach, w których utworzony zostanie więcej niż jeden oddział klasy I , uczniowie zostaną przypisani do poszczególnych oddziałów według wieku, począwszy od najmłodszych. Dzięki temu rozwiązaniu w klasach będą się uczyć dzieci w zbliżonym wieku, przekonuje resort edukacji.


MEN: zmiana nie będzie miała wpływu na samorządowe finanse

Resort edukacji zapewnie, że ograniczenie liczby dzieci w klasach nie spowoduje dodatkowych kosztów po stronie samorządów. Z przywołanych przez MEN danych wynika, że obecnie w 92 proc. polskich szkół podstawowych (nie licząc szkół specjalnych) średnia wielkość oddziału nie przekracza 25 uczniów, na wsi ten odsetek wynosi aż 97 proc. Średnia wielkość oddziału w szkole wynosi podstawowej wynosi w roku szkolnym 2012/2013 jedynie 18,1 dzieci.