Małopolska stara się o organizację igrzysk

Uchwała popierająca starania Małopolski o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. powstała z inicjatywy posła Ireneusza Rasia i została przygotowana przez Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.


Igrzyska dużą szansą rozwoju dla całej małopolski

Organizacja igrzysk olimpijskich dla Krakowa może być niepowtarzalną szansą rozwoju nie tylko Krakowa, ale i całej Małopolski. Powinniśmy zrobić wszystko, co tylko można, żebyśmy otrzymali zgodę na organizację tej imprezy w 2022. Uchwała ta jest jednym z działań, które ma przybliżyć nas do osiągnięcia tego celu – podsumował poseł Ireneusz Raś.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyznania miastu Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. odbędzie się na dzisiejszym posiedzeniu sejmu.

Poparcie dla przedłożenia Komitetowi Olimpijskiemu propozycji organizacji XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie wyrazili do tej pory między innymi władze miasta Krakowa, Sejmik Województwa Małopolskiego i Polski Komitet Olimpijski.


Źródło: Biuro Poselskie Ireneusza Rasia