Ustawodawca nie upoważnił rady do określania stanu w jakim nieruchomość ma być utrzymywana, w tym...
Anna Dudrewicz
24.02.2016
Samorząd terytorialny
Wszczęcie postępowania o podział majątku dorobkowego nie uzasadnia zawieszenia postępowania o...
Anna Dudrewicz
24.02.2016
Samorząd terytorialny
Ponad 4 mln zł przeznaczyły władze Piotrkowa Trybunalskiego na tegoroczne remonty miejskich...
PAP
24.02.2016
Samorząd terytorialny
Ponad 43,2 mln zł wynosi oferta, która wpłynęła w przetargu na wyłonienie operatora Centrum...
PAP
24.02.2016
Samorząd terytorialny
Godzinowa stawka minimalna to wyzwanie dla zamawiających, którzy muszą dostosować się do nowych...
Magdalena Sowula
24.02.2016
Zamówienia publiczne
Wiceprzewodniczący rosyjskiej opozycyjnej partii PARNAS Ilja Jaszyn przedstawił we wtorek raport o...
PAP
23.02.2016
W ramach Światowych Dni Młodzieży do Giżycka (woj. warmińsko-mazurskie) przyjedzie kilkusetosobowa...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Nabór projektów do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego rozpocznie się w Lublinie 14 marca. Do...
PAP
23.02.2016
Finanse samorządów
208 mln euro w latach 2014-20 z UE ma być wydanych w Podlaskiem z Regionalnego Programu...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Związek Banków Polskich jako jedyny podmiot prywatny został wybrany do uczestnictwa w potwierdzaniu...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Nabór do kolejnej edycji miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in vitro w Częstochowie...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Dwanaście mazurskich gmin chce przeszkolić nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie korzystania z...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Osiemnaście prac wpłynęło na konkurs architektoniczny na zagospodarowanie rynku Nowego Centrum...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Zatrudnienie nowych urzędników, przyjmowanie wniosków w żłobkach i przedszkolach, czy dłuższe...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Działanie systemu teleinformatycznego, koszty nowego sprzętu i adaptacji pomieszczeń - to obawy...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Urząd Zamówień Publicznych informuje, że termin na złożenie sprawozdania za 2015 r. upływa 1 marca...
Magdalena Sowula
23.02.2016
Zamówienia publiczne
Dostosowanie ustawy o PIT do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwoty wolnej a jednocześnie...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Pogorszenie stanu zdrowia spowodowane pracą turbin wiatrowych oraz niedociągnięcia w procedurze...
Norbert Bonin
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Odcinek drogi ekspresowej S3 łączącej Bolków (Dolnośląskie) z granicą z Czechami w Lubawce...
PAP
23.02.2016
Zamówienia publiczne
Ponad 2 mld zł kosztować będzie w tym roku realizacja programu 500 plus na Mazowszu; to region,...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Lubelski zakład PZL Świdnik wierzy w anulowanie wartego 3,4 mld zł przetargu na wojskowe śmigłowce....
Magdalena Sowula
23.02.2016
Zamówienia publiczne
W Łodzi, z udziałem m.in. władz regionu, przedstawicieli nauki i biznesu, powstał Komitet Sterujący...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
2 tys. przenośnych toalet za ok. 3 mln zł ma zapewnić podczas Światowych Dni Młodzieży firma, która...
PAP
23.02.2016
Zamówienia publiczne
Prawie 23,6 mln euro unijnych środków trafi w najbliższych latach na rozwój subregionu...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Zwolnienie z podatków lokalnych, dzierżawę gruntu za 1 proc. czynszu i inne rozwiązania sprzyjające...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
W Krakowie trwają prace nad strategią rozwoju do 2030 r. Chcielibyśmy być metropolią nowoczesną,...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Milion złotych, który ma być przeznaczony na wykonanie dokumentacji i stanie się częścią wkładu...
PAP
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Ta sama osoba nie może sprawować jednocześnie funkcji skarbnika gminy i głównej księgowej w gminnym...
Anna Dudrewicz
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Wcześniejsze skorzystanie z umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu...
Anna Dudrewicz
23.02.2016
Samorząd terytorialny
Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku KIO dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego...
Magdalena Sowula
23.02.2016
Zamówienia publiczne