Wszyscy wykonawcy zadeklarowali wykonanie inwestycji w czasie 19 miesięcy i wydłużenie gwarancji do 10 lat. Najniższa cena oferty wyniosła ok. 423,9 mln zł i złożyła ją firma Budimex. Najwyższa zaproponowana cena wyniosła ok. 510,3 mln zł.

Kolejnym etapem postępowania przetargowego będzie weryfikacja złożonych ofert, wybór najkorzystniejszej oferty oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Planowane podpisanie umowy w IV kwartale br.

W ramach inwestycji  powstanie odcinek drogi ekspresowej S19 o długości 9,8 km pozwalający od strony zachodniej ominąć Lublin. Trasa rozpocznie się od zbudowanego już na przecięciu S12, S17 i S19 węzła Lublin Sławinek i zakończy na połączeniu w istniejącą DK19 w Konopnicy. Powstaną dwa węzły: Lublin Szerokie (nazwa robocza Płouszowice, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 830) oraz Lublin Węglin (nazwa robocza Konopnica, na skrzyżowaniu z przebudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej 747).

Źródło: www.gddkia.gov.pl