Zarówno zamawiających i wykonawców a także pełnomocników występujących przed KIO i sądami...
Magdalena Sowula
03.03.2016
Zamówienia publiczne
Władze Katowic zamierzają w ciągu trzech lat wykorzystać 165 mln zł niskooprocentowanego kredytu z...
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy każdej z pięciu gmin, których tereny miałyby być włączone do Opola, powiedzieli w...
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
W Przemyślu (Podkarpackie) odsłonięte zostaną figury węgierskiego huzara i polskiego ułana....
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Łódzki magistrat zaoszczędzi blisko 20 mln zł na zakupie energii oraz 2,3 mln zł na opłatach za...
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Pierwszych trzech przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm z Małopolski otrzymało w...
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Nowe rozporządzenie ws. Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej zmienia zakres...
Adam Bochentyn
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Zmienione został zasady dystrybucji formularzy mandatu karnego. Organy uprawnione do nakładania...
Adam Bochentyn
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Wdrożenie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych to nie tylko kwestia wrażliwości...
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego i Łodzi będą mogli korzystać z nowej weekendowej nocnej linii...
PAP
02.03.2016
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 lutego uznał, iż wyłączenie konkretnej dzielnicy z...
Katarzyna Warecka
02.03.2016
Samorząd terytorialny
B. prezydent Zawiercia Ryszard M. usłyszał cztery kolejne zarzuty korupcyjne. Tym razem dotyczą one...
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Agenci CBA ujawnili zmowę przetargową przy zakupie przez IMGW systemów pomiarów meteorologicznych...
Inny
02.03.2016
Zamówienia publiczne
W bieżącym roku dwa podkarpackie uzdrowiska w Rymanowie-Zdroju i Horyńcu-Zdroju przeznaczą na...
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Zielonogórzanie wyłonili inwestycje, które zostaną zrealizowane z budżetu obywatelskiego na 2016...
PAP
02.03.2016
Finanse samorządów
Konsorcjum spółek z grupy Molewski zwyciężyło w przetargu na budowę nowego stadionu przy ul. 6...
Magdalena Sowula
02.03.2016
Zamówienia publiczne
Z dniem 1 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23...
Norbert Bonin
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Czy termin związania ofertą należy określić konkretną datą? Czy może wystarczające będzie...
Katarzyna Eger
02.03.2016
Zamówienia publiczne
Do zamówień realizowanych na rzecz Światowych Dni Młodzieży, zamawiający nie będą musieli stosować...
Magdalena Sowula
02.03.2016
Zamówienia publiczne
Zainteresowanie miejskim programem in vitro wśród par jest nadspodziewanie duże, rozważymy...
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Będziemy wspierać rodziców dzieci sześcioletnich, którzy chcą, by chodziły one nadal do tego samego...
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Ok. 186 mln zł trafi na inwestycje w ścieżki rowerowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla...
PAP
02.03.2016
Zamówienia publiczne
Uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z 1996 r. o gospodarce komunalnej...
Norbert Bonin
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Obowiązkowy przedmiot z edukacji regionalnej zostanie wprowadzony w klasach czwartych szkół...
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
10,1 mln zł będzie do podziału na projekty, w ramach budżetu obywatelskiego w Białymstoku w 2017...
PAP
02.03.2016
Finanse samorządów
Nową siedzibę Centrum Organizacji Pozarządowych otwarto we wtorek oficjalnie w Katowicach....
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Wpłata opłaty skarbowej powinna nastąpić z chwilą dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania robót...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Bezczynność uchwałodawcza dotycząca zmiany nazwy ulicy nie jest sprawą administracyjną uznał...
Anna Dudrewicz
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie ma obowiązku sprawdzania, czy na...
Janusz Jerzy
02.03.2016
Samorząd terytorialny
Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, czyli dom dziecka dla podopiecznych z różnego rodzaju...
PAP
02.03.2016
Samorząd terytorialny