Obwodnica będzie miała ok. 5 km długości i ma biec od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej do drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Bobrek.

O wyborze wykonawcy zadecyduje kryterium najniższej ceny. Realizacja inwestycji ma nastąpić natomiast do 29 września 2017 r. Budżet zamawiającego wynosi 142,79 mln zł.

Z informacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wynika, że najtańszą ofertę o wartości 95,55 mln zł złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex z Będzina.

Odcinek główny obwodnicy będzie drogą jednojezdniową, posiadającą dwa pasy ruchu. Natomiast na odcinku ul. Chemików (od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego i ul. Zwycięstwa do skrzyżowania obwodnicy z DK 44) droga będzie dwujezdniowa i posiadająca po dwa pasy ruchu.

Źródło: www.wnp.pl