Łącznie w przetargu wpłynęło sześć ofert. Wszyscy oferenci zadeklarowali 34-miesięczny termin realizacji oraz 10-letni okres gwarancji. Zwycięski wykonawca zaproponował przy tym najniższą cenę tj. 233,08 mln zł, wobec budżetu zamawiającego o wartości 282,74 mln zł.

Budowa dojazdu do mostu w Puławach to trzecia część przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła).

- W ramach budowy dojazdu od węzła Kurów Zachód do mostu w Puławach o łącznej długości ok. 11,8 km zostanie dobudowana druga jezdnia do istniejącej (na odcinku ok. 1,3 km) wraz z wiaduktem nad linią kolejową oraz odcinek nowej trasy (ok. 10,5 km). Powstaną m.in.: dwa węzły, dwa skrzyżowania na prawe skręty (wjazd/zjazd na/z drogę ekspresową), cztery wiadukty drogowe, trzy mosty w ciągu drogi ekspresowej, przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego - poinformowała Dyrekcja.

Źródło: www.gddkia.gov.pl