W przetargu na budowę obwodnicy, oferty złożyło dziesięciu potencjalnych wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm: Skanska S.A i Skanska a.s.

Zwycięski wykonawca wybuduje obwodnicę miasta za kwotę 47,85 mln zł. Budżet zamawiającego wynosił natomiast 64,78 mln zł. Zgodnie z założeniami, obwodnica ma być gotowa w 13 miesięcy od daty podpisania umowy ( z wyłączeniem okresów zimowych ). Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie Projektuj i Buduj.

Warto przypomnieć, iż pierwszy etap budowy obwodnicy Brodnicy został już zrealizowany w 2011 r. Polegał na budowie ronda, które połączyło ulicę Podgórną za pośrednictwem trasy przemysłowej z ulicą Sądową.

- Nowa inwestycja pozwoli teraz połączyć istniejące już rondo z drogą krajową nr 15 i wyprowadzić ruch z centrum miasta. Prawie 1,5 km trasa ominie ścisłe centrum od północy i znacznie skróci czas przejazdu kierowcom jadącym z Torunia w kierunku Olsztyna - podała GDDKiA.

Ponadto, zadanie obejmuje także budowę nowej jezdni DK nr 15 oraz budowę estakady nad ul. Wiejską, torami PKP i terenami zalewowymi rzeki Łacha.

Źródło: www.gddkia.gov.pl