Nowelizacja PZP ma na celu wprowadzenie szeregu zmian o charakterze systemowym. To jednak branża...
Magdalena Sowula
06.04.2016
Zamówienia publiczne
Lokalny Program Rewitalizacji opracowany przez władze Rudy Śląskiej został zaakceptowany przez...
PAP
06.04.2016
Samorząd terytorialny
Kierujący Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE) od blisko 20 lat Piotr Wojaczek pozostanie...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
W warszawskich szpitalach brakuje pielęgniarek - powiedziała we wtorek prezes Naczelnej Rady...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku chce wykorzystać jeden z zabytkowych drewnianych domów w...
PAP
05.04.2016
Samorządy, jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu im pomocy, będą mogły dostać pieniądze na...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Prawie 10 mln zł na promocję gospodarczą regionu przeznaczy w ciągu najbliższych dwóch lat Urząd...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Samorząd Pszczyny ma zlecić przygotowanie niezależnego raportu dotyczącego skutków, jakie może...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Anglojęzyczne studia na kierunku lekarskim, skierowane do obcokrajowców, chce uruchomić jesienią...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Asseco Poland podpisało kontrakt z ARiMR pod nazwą realizacja niezbędnych wymagań na Kampanię 2016...
PAP
05.04.2016
Zamówienia publiczne
Z wykazu obiektów, w których prowadzona jest działalność kulturalna, wykreślony został obiekt pn....
Adam Bochentyn
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Wojewoda warmińsko-mazurski wydał zarządzenie zastępcze o wygaśnięciu mandatu burmistrza Olecka...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Ograniczenie obrotu lasami państwowymi i prywatnymi oraz wzmocnienie pozycji Państwowego...
Norbert Bonin
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Rozpoczęły się prace przy budowie przystanku kolejowego w pobliżu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia...
PAP
05.04.2016
Zamówienia publiczne
Nieprawidłowe wskazanie członków rodziny, brak wszystkich numerów PESEL, czy niekompletne dane...
Karol Kozłowski
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a...
Paweł Ziółkowski
05.04.2016
Samorząd terytorialny
11 zarzutów postawiono staroście bieruńsko-lędzińskiemu Bernardowi B., który został w poniedziałek...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym...
Agata Piszko
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Trudno mówić o uwzględnieniu przez sejmową podkomisję nadzwyczajną zaproponowanego przez nas...
Norbert Bonin
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Wspólne wydanie leksykonu powstań śląskich i współpraca muzeów czy teatrów, które miałyby np....
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
GDDKiA podpisała umowę na budowę obwodnicy Góry Kalwarii z konsorcjum firm Intercor Sp. z o.o. oraz...
Magdalena Sowula
05.04.2016
Zamówienia publiczne
65 wniosków od mieszkańców Starachowic (Świętokrzyskie) wpłynęło do realizowanego w tym roku przez...
PAP
05.04.2016
Finanse samorządów
Od pokazu starych kronik, w tym kronik firmowych, dobrze znane wszystkim żeglarzom miasteczko...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Oferta Comarch Polska została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę, wdrożenie i...
PAP
05.04.2016
Zamówienia publiczne
Zamawiający powinni wstrzymać się z organizacją dużych przetargów do czasu pełnego wdrożenia...
Magdalena Sowula
05.04.2016
Zamówienia publiczne
Od września br. w pięciu rzeszowskich szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie będą mogli uczyć się...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Interes prawny należy rozumieć jako więź prawną pomiędzy oznaczonym podmiotem i konkretną norma...
Anna Dudrewicz
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Tryb odwołania dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia nie może mieć...
Anna Dudrewicz
05.04.2016
Samorząd terytorialny
W białostockich przedszkolach brakuje na razie miejsc dla ok. 140 dzieci - wynika z danych...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny
Robot Photon, modernizacja Białostockiego Centrum Onkologii, ser koryciński, Suwałki Blues...
PAP
05.04.2016
Samorząd terytorialny