Do udziału w Forum zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, na których terenie znajdują się najważniejsze obiekty zabytkowe w kraju: od prezydentów dużych miast po burmistrzów i wójtów, zarządzających obszarami historycznymi m.in. wpisanymi na Światową Listę UNESCO, czy na listę Pomników Historii, które uzyskują swój status na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozmawiano m.in. o możliwości rządowego wsparcia działań podejmowanych przez samorządy na ochronę zabytków, w tym także ze środków europejskich, o stanie prac nad zmianami ustawowymi w tym zakresie, oraz o teorii dobrej strategii wykorzystania potencjału dziedzictwa narodowego. Prezydenci miast, których obszary historyczne zostaną wkrótce wpisane na listę Pomników Historii, przedstawili swoje dobre praktyki, ale również wyzwania, jakie stoją przed samorządami - wykorzystania i stworzenia nowych funkcji zespołów historycznej zabudowy w nowoczesnych aglomeracjach miejskich.

Prezydent Bronisław Komorowski podziękował samorządom za ich rolę w umacnianiu polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności "w utrzymywaniu, wzmacnianiu i dbaniu o dziedzictwo narodowe na wszystkich poziomach polskiego życia". Prezydent wyraził wolę kontynuowania wysiłku na rzecz współdziałania z samorządami "w pięknym, ważnym dziele nie zawsze docenianym, jakim jest umacnianie mechanizmów dziedzictwa narodowego w wymiarze lokalnym".

(www.mwkz.pl)