Regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym nie jest sprawą z zakresu administracji...
Anna Dudrewicz
05.07.2016
Samorząd terytorialny
Wprowadzanie zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy jest obowiązkiem zamawiającego. Nie mogą one...
Filip Śledź
05.07.2016
Zamówienia publiczne
Wyróżnienie Vir bonus Stowarzyszenia im. Jana Karskiego odebrał w poniedziałek w Kielcach...
PAP
04.07.2016
Pomiędzy opłatą planistyczną i adiacencką zachodzą znaczące różnice. Opłata planistyczna ma...
Piotr Szudejko
04.07.2016
Samorząd terytorialny
Spacery z seniorami to nowy projekt pomocowy Płockiego Wolontariatu, którego celem jest...
PAP
04.07.2016
Samorząd terytorialny
Organy administracji geologicznej umożliwiają nieodpłatne zapoznanie się ze zgromadzoną informacją...
Lidia Król
04.07.2016
Samorząd terytorialny
Burmistrz może przyznać swojemu zastępcy dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia...
Magdalena Skalska
04.07.2016
Samorząd terytorialny
Ewentualne postępowanie nadzorcze prowadzone jest przez wojewodę z urzędu. Przepisy nie przewidują...
Anna Dudrewicz
04.07.2016
Samorząd terytorialny
Decydująca jest regulacja prawna dotycząca wymagań obowiązujących w dniu rozstrzygania wniosku o...
Anna Dudrewicz
04.07.2016
Samorząd terytorialny
Urząd Zamówień Publicznych poinformował o wynikach naboru na stanowisko wiceprezesa Urzędu. Na...
Magdalena Sowula
04.07.2016
Zamówienia publiczne
Konsorcjum, którego liderem jest Betacom, podpisało trzyletnią umowę z ZUS na kwotę 67,1 mln zł...
PAP
04.07.2016
Zamówienia publiczne
Ponad 100 mln zł to szacowany koszt elektryfikacji odcinka linii kolejowej Rzeszów-Ocice. Po...
PAP
04.07.2016
Zamówienia publiczne
Wyspa Ponza w stołecznym włoskim regionie Lacjum zmaga się z najazdem nieletniej rozrabiającej...
PAP
04.07.2016
Burmistrz miasta Gallipoli w Apulii na południu Włoch mianował się szefem wydziału do spraw...
PAP
04.07.2016
Samorząd terytorialny
Możemy się spodziewać, że liczba wniosków o świadczenie 500 plus dotyczyć będzie w sumie 3 mln 560...
PAP
04.07.2016
Samorząd terytorialny
Zakwalifikowanie przedmiotu zamówienia do robót budowlanych możliwe jest tylko wtedy, gdy podlega...
Przemysław Gogojewicz
04.07.2016
Zamówienia publiczne
Po referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej władze Berlina intensywnie...
PAP
03.07.2016
Środków na realizację programu budowy dróg krajowych do 2023 r. zabraknie - zapewnił wiceminister...
PAP
03.07.2016
Zamówienia publiczne
W SIWZ istnieje zapis, jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca powołujący się na potencjał...
Magdalena Falkowska
03.07.2016
Zamówienia publiczne
Urząd marszałkowski będzie tymczasowym operatorem sieci szerokopasmowego internetu, która powstała...
PAP
02.07.2016
Samorząd terytorialny
8 lipca w Wielkopolsce rozpocznie się unikatowa w skali Europy impreza plenerowa: Blues Express...
PAP
02.07.2016
Samorząd terytorialny
Władze Gliwic wybrały koncepcję architektoniczno-przestrzenną centrum przesiadkowego wokół dworca...
PAP
02.07.2016
Zamówienia publiczne
Włoskie miasto Volterra zgłosiło swą kandydaturę jako miejsce zdjęć do kolejnych części serialu Gra...
PAP
02.07.2016
Każdy podmiot przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinien z należytą...
Zuzanna Jakubik
02.07.2016
Zamówienia publiczne
Warszawa i Berlin świętują 25. rocznicę podpisania umowy o partnerstwie obu miast. Z tej okazji...
PAP
01.07.2016
Samorząd terytorialny
Na zwołanej w piątek specjalnej sesji radni Słupska powołali miejską spółkę, która dokończy budowę...
PAP
01.07.2016
Samorząd terytorialny
Ci, którzy próbowali w skandaliczny sposób zakłócić uroczystości 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca,...
PAP
01.07.2016
Samorząd terytorialny
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji...
Norbert Bonin
01.07.2016
Samorząd terytorialny
W 60. rocznicę Poznańskiego Czerwca doszło do profanacji święta i upokorzenia jego bohaterów...
PAP
01.07.2016
Samorząd terytorialny
Przedsiębiorcy mogą brać udział w przetargu jako konsorcjum. Jeśli jednak mają możliwość...
Magdalena Sowula
01.07.2016
Zamówienia publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski