Parki technologiczne w Polsce stały się popularnym narzędziem wspierania rozwoju obszarów, ważnym...
Izabela Seredocha
11.04.2016
Samorząd terytorialny
W dniach 21-22 kwietnia br. odbędzie się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu...
PAP
11.04.2016
Samorząd terytorialny
Konsorcjum Kamsoftu i Asseco Poland podpisało kontrakt z centralą NFZ na subskrypcję i konserwację...
PAP
11.04.2016
Zamówienia publiczne
Nowelizacja PZP zakłada rozszerzenie zakresu usług in-house, co niestety może zdestabilizować...
Magdalena Sowula
11.04.2016
Zamówienia publiczne
Las należący do wspólnoty gruntowej o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 u.l. nie jest lasem...
Janusz Jerzy
11.04.2016
Samorząd terytorialny
Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi z budową infrastruktury...
Anna Dudrewicz
11.04.2016
Samorząd terytorialny
Warunki zatrudnienia asystenta rodziny określa art. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu...
Magdalena Januszewska
11.04.2016
Samorząd terytorialny
Uchwała komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na...
Anna Dudrewicz
11.04.2016
Samorząd terytorialny
Ułatwienie uzyskania dokumentów, zapewnienie edukacji i pomoc w znalezieniu mieszkania to - zdaniem...
PAP
11.04.2016
Samorząd terytorialny
Nowelizacja PZP, wdrażająca unijne dyrektywy, wpłynie pozytywnie na polski rynek zamówień...
Anna Stańczuk
11.04.2016
Zamówienia publiczne
24,8 mln euro podzielono na 10 Lokalnych Grup Działania działających w woj. opolskim. Pieniądze te...
PAP
11.04.2016
Samorząd terytorialny
O czytanie 1 czerwca dzieł Henryka Sienkiewicza w szkołach podstawowych i gimnazjach regionu...
PAP
10.04.2016
By Podlaskie mogło lepiej się rozwijać wykorzystując położenie geograficzne, konieczna jest dalsza...
PAP
10.04.2016
Samorząd terytorialny
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie hiszpańskiej spółki Getinsa w przetargu na projekt...
Magdalena Sowula
10.04.2016
Zamówienia publiczne
W przetargu o wartości poniżej 30.000 zł, wykonawca załączył aktualny wydruk z CEIDG, z którego...
Dominik Kucharski
10.04.2016
Zamówienia publiczne
W Polsce buduje się drogi za wolno i za drogo - ocenił minister infrastruktury i budownictwa...
PAP
09.04.2016
Zamówienia publiczne
Zamawiający zwracają coraz większą uwagę na wyniki finansowe przyszłych wykonawców. W efekcie,...
Magdalena Sowula
09.04.2016
Zamówienia publiczne
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety będzie zbierał podpisy pod projektem...
PAP
08.04.2016
Samorząd terytorialny
Książki dotyczące tematyki zamówień publicznych najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej...
Jacek Górski
08.04.2016
Zamówienia publiczne
Jedynymi środkami egzekucyjnymi stosowanymi w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązku...
Mariola Pacholak
08.04.2016
Samorząd terytorialny
Prawo do wszystkich świadczeń rodzinnych ustalane jest na podstawie miejsca zamieszkania, zatem w...
Karol Kozłowski
08.04.2016
Samorząd terytorialny
W urzędach oraz on-line złożono już ponad milion wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach...
Karol Kozłowski
08.04.2016
Samorząd terytorialny
Kamil Makowski opisuje sytuację, w której zmianie ulega delegacja ustawowa, na mocy której wydane...
Kamil Makowski
08.04.2016
Samorząd terytorialny
Szczecin podpisał umowę z firmą, która rozbuduje już funkcjonujący system roweru miejskiego. W...
PAP
08.04.2016
Zamówienia publiczne
Poprawa współpracy rządu i samorządów w celu zwiększenia efektywności wykorzystania unijnych...
PAP
08.04.2016
Samorząd terytorialny
Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczął się proces, w którym Uniwersytet w Białymstoku (UwB)...
PAP
08.04.2016
Zamówienia publiczne
Zgromadzenie związku międzygminnego posiada kompetencję do uchylania ze skutkiem ex nunc, aktów...
Anna Dudrewicz
08.04.2016
Samorząd terytorialny
Świadczenie z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego, nie ma charakteru odszkodowania czy...
Anna Dudrewicz
08.04.2016
Samorząd terytorialny
Samorząd Rzeszowa poprzez dwie loterie zachęca do zameldowania się w mieście oraz rozliczania się w...
PAP
08.04.2016
Samorząd terytorialny
Już ok. 30 proc. warmińsko-mazurskich bibliotek, najczęściej tych w miejscowościach gminnych,...
PAP
08.04.2016
Samorząd terytorialny