Wszyscy wykonawcy zaoferowali wykonanie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w pięć miesięcy od podpisania umowy. Najtaniej bo na kwotę 40,8 mln zł swoje usługi wycenił Budimex. Najdroższą ofertę złożył Strabag tj. o wartości 51,7 mln zł.

Pierwotnie budowa obwodnicy Hrubieszowa miała zakończyć się w październiku 2014 r. GDDKiA zerwała jednak umowę z dotychczasowym wykonawcą. Na dzień odstąpienia od umowy zaawansowanie rzeczowe całości inwestycji wynosiło ok. 80 proc., a w branży drogowej niecałe 60 proc.

- Zadaniem nowego wykonawcy, którego poznamy po weryfikacji złożonych ofert, będzie ukończenie pozostałych prac, skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - napisano w komunikacie.

Źródło: www.gddkia.gov.pl