Wicestarosta Powiatu Parczewskiego naruszył ustawę antykorupcyjną, poinformowało CBA po kontroli...
Inny
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Około 120 projektów zgłoszonych do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego trafi pod głosowanie...
PAP
14.04.2016
Finanse samorządów
Zarzuty udaremniania i utrudniania przetargu na ponad 20 mln zł na szkodę Skarbu Państwa usłyszał...
Inny
14.04.2016
Zamówienia publiczne
Województwo zachodniopomorskie ogłosiło przetarg na dostawę 17 nowych elektrycznych pociągów...
PAP
14.04.2016
Zamówienia publiczne
Wypłata nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak jest to obecnie, z subwencji...
Karol Kozłowski
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Na platformie zakupowej eKatalogi uruchomione zostały nowe nabory w branży produktów medycznych....
Magdalena Sowula
14.04.2016
Zamówienia publiczne
Udzielanie zamówień publicznych po terminie przewidzianym na implementację nowych dyrektyw...
Beata Adrych
14.04.2016
Zamówienia publiczne
Uchwała zmieniająca statut szpitala wojewódzkiego jest aktem prawa miejscowego i musi być...
Anna Dudrewicz
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Przyszłe zamierzenia organów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej mogą być przedmiotem...
Anna Dudrewicz
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Dziś posłowie z nadzwyczajnej podkomisji sejmowej rozpatrzą rządowy projekt nowelizacji ustawy...
Inny
14.04.2016
Zamówienia publiczne
W Podlaskiem ruszył odstrzał sanitarny dzików w ramach walki z wirusem ASF; od początku kwietnia...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Do końca października 2018 roku powstać mają obwodnice Lubaczowa, Oleszyc i Cieszanowa...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Samorząd Mikołowa (Śląskie) planuje realizację trzech projektów w formule partnerstwa...
PAP
13.04.2016
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, które musiało opuścić dotychczasową siedzibę w synagodze...
PAP
13.04.2016
Mszą św., apelem pamięci i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru uczczono w środę...
PAP
13.04.2016
Samorząd terytorialny
Do 300 tys. zł otrzymają z budżetu miasta pozarządowe instytucje na sfinansowanie organizowanych w...
PAP
13.04.2016
Samorząd terytorialny
Zmarły 38 lat temu malarz prymitywista Teofil Ociepka, czołowy przedstawiciel malarskiej Grupy...
PAP
13.04.2016
Anglistka, biolog i zastępca szefa Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność - Monika...
PAP
13.04.2016
Samorząd terytorialny
Obserwowany w ostatnich latach gwałtowny wzrost ilości spraw aktualizacyjnych opłaty rocznej za...
Piotr Kajut
13.04.2016
Samorząd terytorialny
Ograniczenie ruchu ciężarówek powyżej 24 ton w centrum miasta, nowe linie autobusowe oraz koniec...
PAP
13.04.2016
Samorząd terytorialny
Klub radnych prezydenta Tadeusza Truskolaskiego (TT) oczekuje miejsca w prezydium Rady Miasta...
PAP
13.04.2016
Samorząd terytorialny
Ukraińcy chcą wykorzystać doświadczeń krakowskiej Straży Miejskiej w pracy własnych formacji tego...
PAP
13.04.2016
Samorząd terytorialny
Władze Kętrzyna rozpoczęły starania o ustanowienie św. Marcina patronem miasta. Oficjalny wniosek...
PAP
13.04.2016
Samorząd terytorialny
Poczta Polska ponownie przedłużyła termin składania ofert w przetargu na dostawę tabletów i usługę...
Magdalena Sowula
13.04.2016
Zamówienia publiczne
Spółka zależna Ferrum zawarła z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowę ramową o wartości...
PAP
13.04.2016
Zamówienia publiczne
W przypadku złożenia przez inwestora niekompletnego wniosku o pozwolenie na budowę organ...
Anna Kawecka
13.04.2016
Samorząd terytorialny
Podwieszana i oświetlona kładka pieszo-rowerowa pod mostem Łazienkowskim ma być gotowa w wakacje...
PAP
13.04.2016
Głaz z tablicą upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego...
PAP
13.04.2016
Samorząd terytorialny
GDDKiA podpisała z firmą Mota Engil Central Europe S.A. umowę na zaprojektowanie i budowę drogi S5...
Magdalena Sowula
13.04.2016
Zamówienia publiczne
Burmistrz może obecnie wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą realizacji gminnych...
Ewa Florkiewicz
13.04.2016
Samorząd terytorialny