Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka o długości blisko 16 km w torze nr 1. Całość prac ma zostać zrealizowana do 15 grudnia 2015 r. Budżet zamawiającego opiewa na kwotę 44,08 mln zł.

O wyborze wykonawcy będzie decydować cena (60 proc.) oraz czas zamknięć torowych (40 proc.).

Najtańsza oferta o wartości 35,51 mln zł, należy do spółki Porr Polska.

Źródło: www.wnp.pl