Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. utrzymanie systemu dostępu do internetu, sieci LAN/WAN, systemu poczty elektronicznej czy systemów klasy Linux i Windows.

Zwycięski wykonawca jest ponadto zobowiązany do monitorowania pracy urządzeń ich wydajności a także kontroli stanu bezpieczeństwa i obsługi incydentów.

Od potencjalnych wykonawców wymagano udokumentowania co najmniej dwóch projektów związanych z usługami IT i wartości każdego zamówienia o wartości przynajmniej 8 mln zł.

Źródło: www.wnp.pl