Na 15 kwietnia premier Donald Tusk wyznaczył przedterminowe wybory w gminie Niegosławice. Ich...
Dobrowolska Małgorzata
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Jak należy przeprowadzić postępowanie w sytuacji, gdy wójt wydał decyzję zezwalającą na usunięcie...
Alicja Brzezińska
14.02.2012
Samorząd terytorialny
NIK przeprowadziła kontrolę w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego w województwie...
Anna Dudrewicz
14.02.2012
Samorząd terytorialny
W ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu...
Anna Dudrewicz
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Wniosek o zwrot opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu należało potraktować odpowiednio jako...
Anna Dudrewicz
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Samorządy nie są odpowiednio przygotowane do sprawowania nadzoru nad szkołami i placówkami...
Krzysztof Sobczak
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Który organ jest właściwy do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla przedsiębiorstwa, które...
Anna Nieć
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Zastosowanie trybu odwołania dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, jako trybu nadzwyczajnego,...
Anna Dudrewicz
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Aby inwestować w infrastrukturę i korzystać z unijnych dotacji, gminy prywatyzują firmy komunalne...
Podsiedzik Tomasz
14.02.2012
Przebywanie przez pracownika na zwolnieniu lekarskim jest bez wątpienia kwalifikowane jako...
Cezary Chabel
14.02.2012
Samorząd terytorialny
Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję zezwalającą PGE na przeprowadzenie badań i pomiarów w celu...
Wojciech Sibilski
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Mamy nadzieję, że rząd i władze spółki PGE zmienią w związku z wynikiem referendum stanowisko w...
PAP
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Rząd chce upowszechniać tzw. klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Trwają rozmowy...
PAP
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Jaka procedura obowiązuje przy przekształcaniu dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej (wszystkie...
Agata Piszko
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Czy wójt posiada delegację do podpisania ugody w postępowaniu rozgraniczeniowym dotyczącym...
Anna Kamińska
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Z powodu niskiej frekwencji, przeprowadzone w niedzielę referendum w sprawie odwołania przed...
PAP
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Samorządy zamykając szkoły lub przekazując je do prowadzenia innym podmiotom wyzbywają się...
Anna Dudrewicz
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Pozostawanie nieruchomości gminnej w trwałym zarządzie jej jednostki organizacyjnej pozbawia rady...
Anna Dudrewicz
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Stanisław Martuzalski z Platformy Obywatelskiej i bezpartyjny Robert Kaźmierczak zmierzą się w...
PAP
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Niedzielne referendum w sprawie odwołania wójta gminy Tarłów (Świętokrzyskie) Leszka Walczyka jest...
PAP
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Odpowiedzialność finansowa z tytułu kosztów pobytu w domu pomocy społecznej małżonka i krewnych w...
Anna Dudrewicz
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Od 11 lutego 2012 obowiązują zmiany wprowadzone w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie...
Izabela Seredocha
13.02.2012
Samorząd terytorialny
Na dwa miesiące sąd rejonowy aresztował w sobotę wójta gminy Lipno (Wielkopolskie) Mariusza H. i...
PAP
11.02.2012
Samorząd terytorialny
Kto jest organem wyższego stopnia w postępowaniu o ustalenie wysokości odszkodowania prowadzonego...
Lucyna Osuch - Chacińska
10.02.2012
Samorząd terytorialny
Wszystkie sześciolatki obowiązkowo rozpoczną naukę w 2014 r.; o dwa lata przedłużony będzie okres,...
PAP
10.02.2012
Samorząd terytorialny
Politycy Ruchu Palikota zarzucają prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, że przyznała...
Marzena Kozłowska
10.02.2012
Samorząd terytorialny
Władze Elbląga chcą sprywatyzować miejski szpital i szukają inwestora, który kupi część udziałów....
Libudzka Agnieszka
10.02.2012
Pomoc społeczna powinna mieć charakter doraźny i nie może prowadzić do wniosku o dopuszczalności...
Anna Dudrewicz
10.02.2012
Samorząd terytorialny
Wniosek o odwołanie starosty powiatu radziejowskiego (Kujawsko-Pomorskie) złożyła w czwartek grupa...
PAP
10.02.2012
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku inspektora ds. ewidencji ludności został...
Michał Culepa
10.02.2012
Samorząd terytorialny