Audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

W jednostkach samorządu terytorialnego audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz...

20.04.2017

Kiedy należy pobierać podatek u źródła?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoOtrzymaliśmy odsetki w wysokości 3 zł od kontrahenta będącego instytucją finansową w Holandii.Czy powinien pobrać od nas podatek u źródła?...

19.04.2017

Wykonawca nie może modyfikować formularza ofertowego

Zamówienia publiczne

W toku prowadzonego postępowania wykonawca zmodyfikował formularz oferty poprzez dodanie do niego dodatkowej pozycji. Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę? - pyta użytkownik programuLEX...

19.04.2017