Starosta jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora szkoły

Samorząd terytorialny

Starosta jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora szkoły i ma prawo wydać dyrektorowi szkoły polecenie jednakże przy podejmowaniu decyzji powinien mieć na względzie zapewnienie wysokiej jakości usług...

19.05.2017

Jak dokonać korekty zeznania PIT-28?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoZostała zawarta umowa najmu rozliczana przez najemcę na zasadzie ryczałtu. Umowa przewidywała płatność na początku jej zawarcia za cały...

18.05.2017