Organ może umorzyć opłatę planistyczną w całości

Budownictwo

Organ nie może odstąpić od poboru opłaty planistycznej. Natomiast może na wniosek zobowiązanego, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym, umorzyć należność...

11.05.2017

Pusty formularz cenowy jest równorzędny z brakiem oferty

Zamówienia publiczne

Wykonawca złożył ofertę z pustym formularzem cenowym, nie oferując ceny ani nie podając danych wykonawcy. Co powinien zrobić zamawiający w tej sytuacji? - pyta użytkownik programuLEX Zamówienia...

11.05.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski