Zakup kart Multisport może być finansowany z ZFŚS

Zakup kart Multisport może zostać sfinansowany z ZFŚS, o ile regulamin obowiązujący w firmie przewiduje taką możliwość - tłumaczy ekspertKompasu Księgowo-Kadrowego, Małgorzata Skibińska

24.04.2017

Zapomoga z USA jest opodatkowana w Polsce

Zapomoga wypłacona z funduszu pracowniczego z USA jest w Polsce opodatkowana na zasadzie odliczenia proporcjonalnego. Kwota ta powinna zostać wykazana w PIT-36 jako przychód z innych źródeł wraz z...

24.04.2017

Czy umowę o pracę można wypowiedzieć mailowo?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Wymóg zachowania formy pisemnej spełnia wypowiedzenie przesłane mailem zawierające podpis elektroniczny. Okres wypowiedzenia...

24.04.2017

Gmina może powierzyć własnej spółce prowadzenie PSZOK

Samorząd terytorialny

Gmina w oparciu o art. 9 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej, może powierzyć własnej spółce prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych....

24.04.2017