Odpowiedź

Istnieje możliwość wyznaczenia pracownikowi strefy bezpiecznej na trasie ruchu kołowego w sposób tymczasowy, kiedy ruch kołowy zostaje wstrzymany na czas wykonywanej pracy. Należy się zastanowić, czy przy wyłączonym ruchu miejsce oznakować tylko taśmami ochronnymi, czy może zastosować barierki, np. drewniane odpowiednio oznakowane (malowane w pasy żółto-czarne lub czerwono-białe, pasy powinny być narysowane pod kątem około 45° i powinny mieć zbliżone wymiary). Barierki dają większe zabezpieczenie i są stosowane np. przy remontach dróg, na których odbywa się normalny ruch ruchu pojazdów i pieszych, ograniczony do jednego pasa (drugi jest remontowany).

Uzasadnienie

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach.
Jeżeli ww. oznakowanie nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów