Komandytariusz wykonawcy może zostać podwykonawcą

Zamówienia publiczne

Przedmiot działalności komandytariusza i spółki komandytowej jest tożsamy. Czy komandytariusz może zostać podwykonawcą spółki komandytowej w postępowaniu? - pyta użytkownik programuLEX Zamówienia...

12.04.2017

Czy karty MultiSport podlegają składkom ZUS?

Pytanie Użytkownika Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Spółka z o.o. zatrudnia 10 osób na umowę o pracę. Zakupiła karty Multi Sport dla 5 pracowników (karty są dobrowolne). 50% finansuje...

11.04.2017