Gminy mogą być podatnikami podatku od towarów i usług

Samorząd terytorialny

Nie ulega obecnie wątpliwości, że same gminy mogą być podatnikami podatku od towarów i usług. Gmina działa przez organy. Organami gminy, zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

07.04.2017

Wydatkowanie środków nie jest przypisane do danego ucznia

Samorząd terytorialny

Wydatkowanie środków nie jest przypisane do danego ucznia tzn. wydatki nie muszą pokrywać się z wysokością kwoty odpowiadającej części oświatowej subwencji ogólnej na danego ucznia. Wydatki...

07.04.2017