Decyzja środowiskowa: gmina może ustalić dodatkowe warunki

Samorząd terytorialny

Czy na etapie formułowania decyzji środowiskowej organ prowadzący postępowanie może postawić własne warunki realizacji przedsięwzięcia - uzupełniające w stosunku do warunków wskazanych przez RDOŚ?

21.11.2013