Termin na wniesienie odwołania od decyzji ZUS

Osoba otrzymała decyzję w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku. W pouczeniu ZUS napisał, że mogę odwołać się, ale nie podał terminu, w którym mozna wnieśc odwołanie. Jaki jest termin do...

15.11.2013