Gminna dotacja nie tylko na dzieci mieszkańców

Gmina powinna udzielić dotacji na wszystkie dzieci uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego, który znajduje się na jej terenie. Także na dzieci, które nie zamieszkują na jej terenie.

20.05.2014

Cieki naturalne nie są urządzeniami melioracji

Środowisko

Cieki naturalne nie są urządzeniami melioracji wodnych podstawowych ani też szczegółowych, co wyraźnie wynika z przepisów prawa wodnego (art. 71 ust. 1 pr. wod.).

14.05.2014