Inwestor i projektant muszą znać plan miejscowy

Budownictwo

Zarówno inwestor, jak i projektant mają obowiązek znać cały akt prawa miejscowego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.Plan miejscowy uchwalony przez radę gminy obowiązuje wszystkich na...

09.06.2014