Inwestorką budynku gospodarczego była zmarła matka małoletniego dziecka. Po zakończeniu robót budowlanych (lecz przed formalnym ich zakończeniem w nadzorze budowlanym) związanych z budową przedmiotowego budynku inwestorka zmarła, a cały jej majątek odziedziczył małoletni syn.

Czy ojciec małoletniego (ośmioletniego) dziecka może wystąpić w jego imieniu z zawiadomieniem o zakończeniu budowy przedmiotowego budynku gospodarczego?

Czy przedmiotowa czynność (zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy przedmiotowej inwestycji) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i w związku z tym czy na wykonanie tej czynności konieczne jest uzyskanie zgody sądu opiekuńczego?

Odpowiedź

Należy opowiedzieć się za poglądem, że zawiadomienie o zakończeniu budowy nie stanowi czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, a zatem uzyskanie zgody sądu opiekuńczego przez ojca reprezentującego małoletniego nie jest konieczne.

Uzasadnienie

Należy opowiedzieć się za poglądem, że zawiadomienie o zakończeniu budowy nie stanowi czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, a zatem uzyskanie zgody sądu opiekuńczego przez ojca reprezentującego małoletniego nie jest konieczne. Na skutek tej czynności administracyjnoprawnej nie dochodzi do przysporzenia w majątku małoletniego, jak również uszczuplenia tego majątku. Jest to raczej czynności zachowawcza i nie ma charakteru przekraczającego zakresu zwykłego zarządu.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .