Pytanie

Czy od 1 kwietnia 2014 r. mogę odliczyć VAT naliczony z faktury za mycie samochodów służbowych (osobowych i ciężarowych)?

Odpowiedź

W sytuacji, gdy dla samochodu nie jest prowadzona ewidencja albo samochód nie został wyraźnie określony w przepisach jako pojazd, dla którego nie jest wymagane jej prowadzenie od wydatków na myjnię można odliczyć jedynie 50 proc. VAT.

Uzasadnienie

Od 1 kwietnia 2014 r. ograniczenie w odliczeniu VAT (50 proc. podatku naliczonego), gdy samochód nie spełnia warunków do pełnego odliczenia, dotyczy nie tylko wydatków związanych z nabyciem samochodu i paliwa, ale również wydatków eksploatacyjnych.
Dlatego też należy uznać, że ograniczenie dotyczy również wydatków na myjnię, chyba że prowadzą Państwo ewidencję przebiegu pojazdu albo samochód spełnia warunki do dokonywania pełnych odliczeń bez obowiązku prowadzenia ewidencji.

Zobacz: Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów firmowych >>

Zmieniły się zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych >>

Poniżej przedstawiam uregulowania dotyczące odliczania VAT związanych samochodami obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r.

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:
1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Chodzi tu o:
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy
– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Złożenie w urzędzie skarbowym informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26) należy dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z pojazdami podlegającymi zgłoszeniu.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Jednak wskazany powyżej wymóg dotyczy włącznie pojazdów wymienionych w pkt 1 tzn. pojazdów do których konieczne jest prowadzenie ewidencji.

Dlatego też należy, uznać iż jeżeli posiadane przez Państwa samochody można zakwalifikować jako pojazdy wymienione w punkcie 2 to przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT od wydatków na myjnię bez konieczności dokonywania zgłoszenia oraz prowadzenia ewidencji. W innym przypadku, o ile podejmą Państwo decyzję o pełnym odliczeniu VAT od wydatków na myjnię, aby było możliwe pełnego odliczenia należy prowadzić ewidencję i dokonać zgłoszenia na druku VAT-26 we właściwym urzędzie skarbowym.

Zobacz: Chcesz odliczyć pełny VAT od samochodu musisz prowadzić ewidencję >>

Fiskus ukarze za brak informacji VAT-26 >>

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego