Jak podatnik powinien naliczyć odsetki za zwłokę?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka wystawiła fakturę korygującą zwiększającą VAT należny. Korekta wynika z błędu wystawiającego. Obowiązek podatkowy z faktury...

14.03.2016

Starosta może zatrudnić geologa na umowę cywilnoprawną

Samorząd terytorialny

Starosta może zatrudnić geologa z odpowiednimi uprawnieniami na umowę cywilnoprawną i powierzyć mu czasowo pełnienie obowiązków geologa powiatowego. Podpis pod dokumentami, które leżą w gestii...

14.03.2016

Wykonawca musi dokładnie przeanalizować SIWZ

Zamówienia publiczne

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument X. W dalszej części SIWZ i oferty, w dziale dot. oświadczeń i dokumentów nie wskazał na potrzebę...

13.03.2016