Drzemka na nocnej zmianie jest podstawą do dyscyplinarki

Zaśnięcie przez pracownika w czasie, w którym wykonuje on pracę, może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, a tym stanowić podstawę zwolnienia w trybie natychmiastowym, uważa...

16.03.2016

Firma nie zmusi pracownika do zostania po godzinach

Pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w sytuacji, gdy pracodawca stale nie rekompensuje pracy w godzinach nadliczbowych ani dodatkowym wynagrodzeniem, ani czasem...

16.03.2016

Umowa o zamówienie powinna być zawarta na czas oznaczony

Zamówienia publiczne

Zamawiający chce podpisać umowę z wykonawcą. Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego do czasu trwania rękojmi i gwarancji wykonawcy robót budowlanych? - pyta użytkownik...

16.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski