Pytanie:
Czy ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) - dalej u.z.s.e.e., która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r., przewiduje możliwość odbioru przez dystrybutora zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadku dostawy nowego sprzętu również w innym terminie, czy tylko w momencie dostawy nowego sprzętu?

Odpowiedź:

Sprzedawca i nabywca sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą między sobą ustalić inny termin odbioru zużytego sprzętu niż termin, w którym dostarczono sprzęt.

Uzasadnienie:
Przepis art. 37 ust. 2 u.z.s.e.e. wskazuje, że odbiór sprzętu jest realizowany w ramach dostarczenia sprzętu. Oznacza to, że sprzęt powinien być odebrany w momencie jego dostarczenia użytkownikowi.

Przepis ten jednak nie wyklucza możliwości ustalenia pomiędzy sprzedawcą a nabywcą innego terminu niż moment dostawy sprzętu. Musi być jednak spełniony jeden warunek – zmiana terminu odbioru zużytego sprzętu musi być zaakceptowana przez klienta oddającego zużyty sprzęt.