Opieka nad dzieckiem bez dodatkowego wniosku

Nauczyciel, który wybierze sposób wykorzystywania opieki w godzinach, nie musi wnioskować o udzielenie zwolnienia od pracy tylko w czasie trwania zajęć - pisze Joanna Lesińska w serwisie LEX Prawo...

10.03.2016

Zamawiający ma prawo żądać certyfikatu CE

Zamówienia publiczne

Czy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym w SIWZ wymaganiom, zamawiający może żądać złożenia wraz z ofertą certyfikatu CE? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia...

09.03.2016

Kto powinien oznakować zbiornik wodny zakazem kąpieli?

Samorząd terytorialny

W świetle ustawy podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa, w tym za umieszczenie informacji dotyczących ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego, jest podmiot...

09.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski