Czy produkcja kruszyw wymaga pozwolenia zintegrowanego?

Środowisko

Instalacja do produkcji kruszywa wykorzystująca mieszankę popiołowo-żużlową z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, przez mieszanie go z kruszywem naturalnym lub z innymi odpadami, jeżeli nie...

17.03.2016

Czy od diet sołtysów należy pobierać składki do ZUS?

Samorząd terytorialny

Świadczenia otrzymywane przez sołtysa takie jak dieta nie nie są zaliczane do przychodów, od których należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

17.03.2016

W jaki sposób można rozliczyć ulgę mieszkaniową?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoZgodnie z art. 30e ust. 7 ustawy o PIT, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, podatnik jest...

16.03.2016

Drzemka na nocnej zmianie jest podstawą do dyscyplinarki

Zaśnięcie przez pracownika w czasie, w którym wykonuje on pracę, może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, a tym stanowić podstawę zwolnienia w trybie natychmiastowym, uważa...

16.03.2016

Firma nie zmusi pracownika do zostania po godzinach

Pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w sytuacji, gdy pracodawca stale nie rekompensuje pracy w godzinach nadliczbowych ani dodatkowym wynagrodzeniem, ani czasem...

16.03.2016

Umowa o zamówienie powinna być zawarta na czas oznaczony

Zamówienia publiczne

Zamawiający chce podpisać umowę z wykonawcą. Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego do czasu trwania rękojmi i gwarancji wykonawcy robót budowlanych? - pyta użytkownik...

16.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski