PIT: rozliczenie ze zmarłym mężem nie jest obowiązkowe

Nie ma przymusu rozliczania się ze zmarłym małżonkiem podatnicy mają taką możliwość, ale nie jest to ich obowiązek. Za rok, w którym zmarł mąż żona może rozliczyć się z dzieckiem, o ile nie będzie...

07.03.2016

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w przetargu

Zamówienia publiczne

Zamawiający w postępowaniu otrzymał dwie oferty. Czy w jednym przetargu dany podmiot może pojawić się jako samodzielny wykonawca oraz jako członek konsorcjum? - pyta użytkownik programu LEX...

06.03.2016