SIP na czele związku zawodowego?

BHP

Przewodniczący związków zawodowych może być społecznym inspektorem pracy, jeśli posiada bierne prawo wyborcze oraz zostanie wybrany do pełnienia takiej funkcji przez pracowników po przeprowadzonych...

01.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski