Każda gmina ma obowiązek utworzenia PSZOK

Samorząd terytorialny

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina ma obowiązek utworzenia PSZOK. Nie ma takiej możliwości, aby np. miejscowy...

03.10.2016

Zamawiający samodzielnie pobiera odpis z KRS wykonawcy

Zamówienia publiczne

Postępowanie prowadzone jest po 28 lipca 2016 r. Czy zamawiający może samodzielnie pobrać odpis wykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego, czy musi wzywać przedsiębiorcę do jego przedstawienia? - pyta...

02.10.2016

Pozwolenie wodnoprawne nie może być przedłużone

Środowisko

Przepis ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, nie przewiduje możliwości przedłużania pozwolenia wodnoprawnego, co oznacza, że zainteresowany powinien wystąpić z nowym wnioskiem o uzyskanie...

30.09.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski