Ścieki pochodzące ze szpitala

Środowisko

Czy ścieki pochodzące ze szpitala (nie zakaźne) należy traktować jako ścieki bytowe czy też jako ścieki przemysłowe i w tym ostatnim przypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla...

16.07.2007