Protokół odbiorczy przewodów kominowych

Budownictwo

Inwestor złożył do PINB zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego. Do zawiadomienia oprócz pozostałych dokumentów wymaganych ustawą Prawo budowlane, dołączył "Protokół odbiorczy...

20.08.2007