Czy jeśli pracownik zostanie odwołany z urlopu na kilka godzin jednego dnia, należy mu się dodatkowo cały jeden dzień urlopu, czy tylko te kilka godzin, na które musiał przyjść do pracy? Czy jest jakaś podstawa prawna, która to reguluje?
Zgodnie z art. 152 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wymiar urlopu liczy się w dniach. Powoduje to, że w przypadku odwołania z urlopu pracodawca jest zobowiązany do oddania pracownikowi dnia urlopu, nawet jeżeli na skutek odwołania pracownik świadczył pracę tylko przez część dnia.
Urlop wypoczynkowy - jak sama nazwa wskazuje - ma być przeznaczony na wypoczynek. Trudno jest uznać, iż pracownik wypoczywał w sytuacji świadczenia pracy, nawet jeżeli zajęło mu to mniej niż obowiązujący go czas pracy. Tym samym pracodawca winien oddać pracownikowi cały dzień urlopowy.