Obligatoryjny charakter opłat adiacenckich

Samorząd terytorialny

Na działce stanowiącej własność inwestora gmina projektuje odcinek kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej na tym terenie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Czy inwestor może tak sformułować umowę...

07.05.2009